درباره ریسامان

ریسامان کارگاه و فروشگاه تولید پوشاک کودک و بزرگسال است که به تازگی در شهرک درودگران در آغاز جادهٔ کاشان راه‌اندازی شده و هدفش تولید پوشاک ارزان، باکیفیت و پایدار است؛ که نیازهای کاربر به دوام و کیفیت را به بهترین شکل فراهم کند، هزینهٔ آن کمرشکن نباشد، و به محیط زیست کمترین آسیب را وارد کند. فروش ریسامان مستقیماً به خریدار انجام شده و با از میان برداشتن واسطه، کالای با کیفیت با هزینهٔ مناسب‌تری به کاربران ارائه می‌شود.